top of page

Kjetil Haug 
   Billedkunstner
    

Fotografier

Et tre kveld.jpg

Et tre . kveld      foto

Vinterkveld, U.T 9, U.T11.jpg

Vinterkveld, U.T 9, U.T 11

Sky (byge)   foto.jpg

Sky (byge).

Sky.   foto.jpg

Sky.

Skyer 1   foto.jpg

Skyer 1

Skyer 2   foto.jpg

Skyer 2

Skyer 3   foto.jpg

Skyer 3

Skyer 4     foto.jpg

Skyer 4

Skyer 5    foto.jpg

Skyer 5

Skyer 6    foto.jpg

Skyer 6

Nature morte 1.  2017.  Foto..jpg
Nature morte 2. 2017.  foto..jpg
Nature morte 3.  2017.  foto..jpg
Nature morte 1.  2017.  Foto..jpg
Nature morte 2. 2017.  foto..jpg
Nature morte 3.  2017.  foto..jpg

Nature morte.  1-3.   2017.

U.T.5.  2018..jpg

U.T.5.   2018.  

U.T.6.  2018.  foto..jpg

U.T.6.   2018.    

U.T. 7   foto.jpg

U.T. 7    2018

Vinteraften.  2013..JPG

Vinterkveld.    

Åker.  2013.  foto..jpg

Åker   2013

U.T 4.  2013.  foto..jpg

U.T. 4  (Midnight).     2020  

Fjell 1.  2013.  foto..JPG
Fjell 4.  2013.  foto..jpg
Fjell 2.  2013.  foto..jpg
Fjell 5  2013.  foto..JPG
Fjell 1.  2013.  foto..JPG

Fjell 1.    2013.

Fjell 4.  2013.  foto..jpg

Fjell 4.    2013.

Fjell 2.  2013..jpg

Fjell 2.   2013.

Fjell 5  2013.  foto..JPG

Fjell 5.    2013.

Landskap 1.  2013. foto..JPG

Landskap 1.    2013.

Landskap 2.  2013.  foto..jpg

Landskap 2.    2013.

Kolle 2013.  foto..jpg

Kolle.     2013

bottom of page