top of page

Kjetil Haug

 

Født:  1955

Adr.: Hesteskoen 14 B. 0493 Oslo.

Atelier: Frysja Kunstnersenter. Kjelsås .Oslo. 

Tlf.: 97651339.

E-post: kj.haug@online.no

bottom of page